1. Definiții
  • „Fotograful” se referă la Aaron Roberts (ROBERTS AARON LEE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – CUI: 41431477).
  • „Clientul” se referă la orice persoană, grup de persoane, firmă sau companie care încheie un contract pentru achiziția de bunuri sau furnizarea de servicii de către Fotograf.
 2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

  Angajarea serviciilor Fotografului și utilizarea imaginilor furnizate constituie un acord cu termenii și condițiile prezentate aici.

 3. Drepturi de Autor și Proprietate
  • Dreptul de autor al fotografiilor aparține Fotografului. O cesiune a dreptului de autor este valabilă doar atunci când este făcută în mod expres în scris prin documentul “Cesiune de Drepturi de Autor”.
  • Conform legislației relevante, reproducerea oricăror imagini fără licența corespunzătoare este ilegală.
  • Modificările, transformările sau utilizarea neautorizată a fotografiilor pot rezulta în taxe suplimentare.
  • Fotograful își rezervă dreptul de a șterge fișierele originale la 30 de zile după livrare, fără a necesita consimțământ sau aprobare.
  • Termenii și condițiile specifice pentru sesiunile TFCD sunt disponibile la ALR Photography – Termeni TFCD.
 4. Taxe de Anulare / Depășiri

  În cazul anulărilor sau amânărilor din cauza condițiilor meteorologice, Fotograful poate percepe întregul tarif și cheltuielile. Aceasta este considerată o anulare în termen de 24 de ore de la livrarea serviciului, așa cum este detaliat în termenii noștri privind Plățile, Taxele și Anulările

  Cheltuieli suplimentare pot fi percepute pentru costurile sau în cazul în care un proiect se extinde dincolo de controlul Fotografului (de exemplu, solicitări suplimentare de fotografii peste ceea ce a fost inițial stabilit).

  Mai multe detalii privind taxele de anulare sunt disponibile la ALR Photography – Taxe

 5. Termeni de Plată
  • Plata pentru servicii se face în termen de 5 zile de la finalizarea proiectului sau livrarea serviciului.
  • Plățile întârziate pot atrage o dobândă de 5% pe lună pentru soldul neachitat.
 6. Reținerea Titlului

  Toate materialele produse de Fotograf rămân proprietatea Fotografului până la primirea integrală a plății.

  Licența de reproducere a imaginilor este de asemenea reținută până la efectuarea integrală a plății.

 7. Taxe și Cheltuieli

  Ofertele sunt bazate pe descrierea inițială a proiectului și specificațiile furnizate de Client. Modificările acestora pot duce la taxe suplimentare.

  Fotograful va depune eforturi pentru a furniza o estimare a acestor taxe suplimentare unde este posibil.

 8. Reprezentare

  Clientul este responsabil să asigure prezența unui reprezentant autorizat la proiect pentru a confirma interpretarea Fotografului a cerințelor. În absența unei astfel de reprezentări, interpretarea Fotografului a cerințelor va fi considerată corectă.

 9. Confidențialitate

  Fotograful se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații considerate confidențiale de către Client, cu excepția cazurilor în care legea cere altfel, la cererea Clientului.

 10. Conduită

  Clientul este responsabil pentru comportamentul oricăror persoane care îl însoțesc. Comportamentul neregulat sau periculos poate duce la întreruperea proiectului. În astfel de cazuri, Fotograful își rezervă dreptul de a percepe întregul tarif și cheltuielile conform clauzei 4.

 11. Livrarea Produselor și Serviciilor

  Fotograful furnizează produse și servicii pe baza celor mai bune eforturi și nu este responsabil pentru întârzierile care sunt dincolo de controlul său rezonabil.

  Fotograful va depune eforturi rezonabile pentru a respecta termenele limită convenite. Totuși, Fotograful nu este responsabil pentru întârzierile datorate factorilor care sunt dincolo de controlul său rezonabil (de exemplu, întârzieri la poștă/curier, condiții meteorologice adverse).

 12. Prețuri și Termeni

  Prețurile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.

  Acești Termeni și Condiții pot fi modificați de Fotograf fără notificare prealabilă.

Prin angajarea serviciilor Fotografului, Clientul recunoaște și acceptă acești termeni și condiții.