Mulțumim pentru utilizarea serviciilor ALR Photography! Te rog să citești cu atenție aceste condiții generale. Prin solicitarea serviciilor fotografice ALR Photography, ești de acord cu acești termeni. Acesta este un acord legal.

Termeni și condiții

1. Definiții

“Fotograful”, adică Aaron Roberts (ROBERTS AARON LEE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – CUI: 41431477), Bulevardul Eroilor 44, Ap.2, Cluj-Napoca, 400129, Romania. “Clientul”, adică orice persoană, grup de persoane, firmă sau companie cu care Fotograful încheie un contract pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii.

2. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Toate contractele și tranzacțiile între Fotograf și Client, verbale sau în scris, sunt supuse acestor termeni și condiții care sunt considerate incluse în orice contract între Fotograf și oricare dintre Clienții săi.

3. Dreptul de autor și dreptul de proprietate

În conformitate cu legea „Copyright, Designs & Patents Act 1988”, drepturile de autor asupra tuturor imaginilor create de Fotograf, aparțin Fotografului. Cu excepția cazului în care Fotograful dă o autorizație scrisă, Clientului îi este interzis prin lege să copieze imaginile create de Fotograf și este de acord că toate imprimările fotografice, duplicatele digitale sau copiile de orice tip vor fi realizate numai de către Fotograf. Licența de a reproduce astfel de imagini se acordă Clientului numai în cazul în care toate facturile sunt achitate în termenele de plată stabilite de Fotograf. Drepturile de reproducere (în cazul în care și atunci când sunt acordate) sunt strict limitate la utilizarea specificată pe factura Fotografului. Un acord cu Fotograful trebuie încheiat înainte ca imaginile să fie folosite pentru un scop diferit decât cel stabilit inițial sau după ce licența de utilizare a expirat. Fotograful își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară în cazul în care fotografiile sunt utilizate în alte scopuri decât cele stabilite în stabilit în contractul original. În cazul în care Clientul dorește să dețină drepturile de autor asupra imaginilor create de Fotograf, o taxă suplimentară va fi plătită de către Client Fotografului pentru transferul dreptului de autor. Această taxă va fi stabilită de comun acord de către ambele părți. Transferul dreptului de autor va deveni aplicabil numai după ce plata taxei stabilite a fost făcută integral. În cazurile în care Clientul furnizează imagini Fotografului, se presupune că Clientul a obținut anterior permisiunea scrisă a deținătorului drepturilor de autor legal pentru ca acele imagini să fie folosite. Fotograful poate contacta deținătorul drepturilor de autor ale imaginilor menționate pentru a verifica că autorizația de a folosi imaginile a fost acordată. Clientul este de acord să despăgubească pe deplin Fotograful în ceea ce privește orice pretenții, pagube sau costuri care apar pentru încălcarea drepturilor de autor realizate de către o terță parte. Toate negativele originale, filmele și fișiere digitale create de Fotograf rămân în proprietatea Fotografului. Fotograful se va asigura că toate aceste materiale sunt depozitate în condiții de siguranță pentru Client și vor fi disponibile pentru reproducere în viitor, în schimbul unei taxe corespunzătoare. După 30 de zile de la livrarea serviciilor, ALRs Fotografie își rezervă dreptul de a elimina orice materiale sau fișierele originale fără a cere acordul clientului. Fotograful își rezervă dreptul de a face reproduceri de imagini create în timpul sesiunilor foto, în scopuri de marketing, promovare sau editoriale. Termenii descriși mai sus nu se aplică în totalitate pentru sesiunile foto de tip TFCD (fără taxă). Click aici pentru a citi termenii sesiunilor de tip TFCD.

4. Taxe de anulare

Pentru anulări / amânări din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Fotograful își rezervă dreptul de a percepe taxa completă și cheltuielile aferente. Acest lucru va fi considerat o anulare în termen de 24 de ore de la livrarea de servicii, așa cum este subliniat https://alr-photography.com/ro/termeni/taxe-si-anulari/ În astfel de cazuri, Fotograful poate percepe integral taxa pentru cheltuielile sale (de exemplu, incluzând, dar fără a se limita la: închirierea de echipamente de specialitate, recuzită, taxe de modele etc), pe care el le-a suportat înainte de sesiunea foto. Fotograful poate face cheltuieli suplimentare pentru anumite sesiuni foto, care sunt dincolo de controlul fotografului (de exemplu, incluzând, dar fără a se limita la: clientul solicită fotografii suplimentare față de contractul original) Mai multe informații cu privire la tarifele de anulare pot fi găsite aici https://alr-photography.com/ro/termeni/taxe-si-anulari/

5. Condiții de plată

Plata pentru toate produsele și serviciile oferite de Fotograf trebuie să fie făcută la finalizarea serviciului. Fotograful își rezervă dreptul de a percepe dobânzi pentru toate facturile restante, la o rată de 5% pe lună.

6. Garanții

Fotograful își rezervă dreptul de a păstra toate materialele Clientului aflate în posesia sa, până când toate sumele datorate Fotografului au fost achitate integral. În plus, licența de a reproduce imaginile create de Fotograf va fi revocată, până la efectuarea tuturor plăților.

7. Taxe și cheltuieli

Toate prețurile Clientului se aplică numai serviciilor care fac parte din contractul inițial al Fotografului cu Clientul. Fotograful își rezervă dreptul de a solicita taxe suplimentare în cazul în care în timpul sesiunii foto se cer servicii suplimentare care nu erau incluse în contractul original. Ori de câte ori este posibil, Fotograful va depune toate eforturile pentru a furniza o explicație despre aceste taxe suplimentare.

8. Reprezentare

Clientul trebuie să se asigure că există prezent un reprezentant autorizat la livrarea serviciilor, pentru a se asigura de corectitudinea interpretării Fotografului asupra înțelegerii avute cu Clientul. În cazul în care nici un reprezentant al Clientului nu este de față, interpretarea Fotografului va fi considerată ca fiind corectă.

9. Lipsuri de livrare / Pierderi și deteriorării în timpul transportului

Cererile de daune pentru nelivrare sau lipsuri vor fi luate în considerare, numai în cazul în care Fotograful este notificat în scris în termen de 7 zile de la livrare. Fotograful va face eforturi rezonabile pentru a se asigura că bunurile livrate de către un terț sunt ambalate în mod adecvat pentru tranzit. Fotograful nu poate accepta răspunderea pentru pierderi sau daune cauzate de către o terță parte. Pentru obiecte de valoare, Clientul va trebui sa se asigure că are o asigurare adecvată. La cerere, în formă scrisă, Fotograful va oferi pentru o taxă suplimentară, acoperire adecvată pentru pierdere / deteriorare.

10. Confidențialitate

Fotograful recunoaște că în timpul livrării serviciilor, poate primi informații de la Client, care sunt considerate de către Client ca fiind confidențiale. La cererea Clientului, Fotograful este de acord să păstreze aceste informații secrete și să nu le divulge altor părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

11. Conduită

Clientul este responsabil pentru comportamentul oricărei persoane care îl însoțește la sesiunea foto. Fotograful își rezervă dreptul de a înceta orice sesiune foto fără nicio notificare prealabilă în cazul în care consideră că comportamentul clientului se abate de la regulile convenite sau este periculos. În astfel de cazuri, Fotograful își rezervă dreptul de a percepe tariful complet și cheltuielile integrale, așa cum s-a descris la punctul 4 din „Termeni și Condiții”. Clientul va rambursa integral Fotografului sau reprezentanților săi contravaloarea pentru orice pierdere / daună produsă proprietăți sau echipamentelor.

12. Livrarea de produse și servicii

Fotograful va depune eforturi pentru ca produsele și serviciile oferite să fie oferite la cea mai bună calitate. Fotograful nu va fi răspunzător pentru întârzieri care nu pot fi sub controlul său. Fotograful va depune eforturi pentru a respecta termenele convenite. Fotograful nu va fi responsabil pentru orice întârzieri în îndeplinirea uneia dintre obligațiile sale, care s-au datorat unor cauze în afara controlului său rezonabil, incluzând, dar fără a se limita la: întârzieri poștale / ale curierului, întârzieri ale laboratorului foto, întârzieri datorate războiului, actelor de terorism, unor revolte, legislației guvernamentale, condițiilor meteorologice nefavorabile, catastrofelor naturale – inundații, incendii sau unor pierderi / daune în tranzit etc.

13. Prețuri și Condiții

Toate prețurile afișate în lista de prețuri a Fotografului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Fotograful își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții fără o notificare prealabilă.