Prin participarea la o sesiune foto tip TFCD (o ședință pentru care nu se percepe nici un tarif), acorzi prin prezenta fotografului, permisiunea de a utiliza imaginile în orice mass-media pentru orice scop (cu excepția celor cu caracter pornografic, defăimător, calomnios sau în alt mod ilegal), care pot include, printre altele: publicitate, promovare, marketing și ambalare pentru orice produs sau serviciu propriu.

Ești de acord că imaginile pot fi combinate cu alte imagini, cu text sau grafică și pot fi trunchiate, alterate sau modificate.

Ești de acord că nu am nici un drept asupra imaginilor, altele decât drepturile atribuite de ALR Photgraphy care includ următoarele:

    1. Poți folosi imaginile primite numai cu watermark, care nu poate fi modificat, alterat sau trunchiat. În cazul în care acest watermark nu va fi utilizat, editorul trebuie să se asigure că dreptul de autor este acordat fotografului sau împuterniciților acestuia și să menționeze acest lucru.
    2. Dreptul de autor va fi recunoscut și acordat fotografului prin furnizarea unui link direct către portofoliu sau către website. În cazul în care un portofoliu online sau un website nu este disponibil, informații directe de contact vor trebui să fie afișate în mod clar cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Dacă s-a convenit altfel, un consimțământ în scris trebuie anexat la prezentul acord și să se folosească numărul unic al contractului, afișat la începutul acestui acord.
    3. În cazul în care fotograful sau oricare dintre împuterniciții săi consideră că acest acord nu a fost onorat, ți se va cere, pentru a rezolva problema imediat, să furnizezi dovezi ale corecției sau să elimini imaginea publicată în termen de maxim 24 de ore de la notificare.

După notificare, utilizarea în continuare a imaginilor publicate este strict interzisă.

Confirmi și accepți că nu ai nici un alt drept suplimentar în urma unei analize viitoare și că nu vei avea nici o pretenție ulterioară pentru orice motiv asupra fotografului sau împuterniciților acestuia.

Confirmi și accepți că acest acord este obligatoriu pentru moștenitorii și împuterniciții mei. Ești de acord că această versiune este irevocabilă, la nivel mondial și perpetuă și că acest acord va fi guvernat de legile din Anglia, cu excepția legilor conflictelor.

Înțelegi de asemenea că dacă nu există o permisiune clară acordată și agreată de toate părțile, utilizarea neautorizată a oricăror materiale produse de ALR Photography, poate da naștere la situații în care se pot pretinde daune și / sau să fie o infracțiune.

Ești de acord ca în mod automat, acest acord inclusiv detaliile personale conținute de acest acord să fie adăugate într-o bază de date, deținută și operată de către ALR Photography.